Laboratorium z Anten i techniki B.w.cz. dla studentów zaocznych. Kurs odbywa się w sali 909(C-5) w godzinach:

Podstawy grafiki dla iżynierów


Koło Naukowe Teorii i Techniki Antenowej
Wpisz tutaj zwięzły i interesujący tekst, który wyjaśnia o czym jest ten kurs
Ćwiczenia z Techniki analogowej

Wykład obejmuje podstawowe zagadnienia teorii i techniki w.cz w tym:
podstawy opisu polowego i obwodowego układów w.cz., linie transmisyjne, zagadnienia dopasowania impedancji, filtry i rezonatory, źródła mocy i sygnałów w.cz., pomiary podstawowych parametrów w.cz., projektowanie podstawowych układów w.cz.