Celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności:
- kreatywnego podchodzenia i rozwiązywania inżynierskich, praktycznych problemów technicznych;
- pracy w zespole;
- dokumentowania wykonanych prac i produktów technicznych.

Godziny konsultacji (semestr zimowy 2017/18): PON 12.00-14.00 i WT 09.00-11.00 w s. 333 C-4

Wykład "Sieci bezprzewodowe 1" (TLEK00010) jest przeznaczony dla studentów II roku Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej o specjalności Teleinformatyka. Wykład obejmuje podstawy teoretyczne oraz przegląd systemów bezprzewodowych. Wykład odbywa się w poniedziałki w godzinach od 8.15 do 11.00 w sali 41 bud. C-4. Wykład kończy się kolokwium pisemnym (test wyboru, test otwarty i zadania). Zaliczenie wykładu po uzyskaniu od 50% maksymalnej liczby punktów z kolokwium. Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa.

PLANOWANIE SIECI BEZPRZ. - projekt

Prowadzący: dr hab. inż. Kamil Staniec, prof. PWr

Godziny konsultacji (semestr zimowy 2017/18):
PON 12-14, WT 09-11 w s. 333 (C-4)

Szanowni Państwo,
proszę dokonać rejestracji w swojej grupie projektowej na portalu Kursy (https://kursy.pwr.wroc.pl/, Teleinformatyka-> Media transmisyjne-> MT2-projekt) wpisując hasło: grupa_pt_1115.

pozdrawiam,
Kamil Staniec